دانلود یک ویدئوی آموزشی تنیس روی میز

Waldner2

حتما وقتی صحبت از بلاک کردن به میان می‌آید بسیاری از ما بیاد بلاک های بی نظیر اسطوره‌ی تنیس روی میز خواهیم افتاد. امروز یک ویدئو از پینگ اسکیلز آماده کرده ایم که در آن نحوه دفاع ضربات های لوپ را به سه شیوه می آموزد: بلوک ساده، پانچ کردن و جواب دادن با پیچ […]