پیروزی ملی پوشان زن و مرد تنیس روی میز ایران در روز اول

1336673175-na-liu-of-great-britain-competes-in-world-table-tennis-for-london-2012_1205656

مسابقات روز اول بازی ها در حال پیگیری می باشد که در نخستین روز تیم ملی مردان و زنان تنیس روی میز ایران موفق شدند از سد حریفان خود بگذرند و این تورنومنت را با پیروزی آغار نمایند. در بخش مردان که تیم ملی تنیس روی میز ایران با ایتالیا، هند، آرژانتین استرالیا و پاراگوئه […]