برگزاری ITTF Legends Tour و قهرمانی ژان میشل سیو + دانلود

برگزاری ITTF Legends Tour

بازی های ITTF Legends tour که دوره گذشته برای اولین بار در بلژیک با قهرمانی والدنر پایان یافت، این بار در سوئد برگزار شد و با قهرمانی یک بلژیکی به پایان رسید. در این رقابت ها، والدنر، روسخوف، پرسون، ژان میشل سیو، ژان فلیپ گتین و جیانگ جیالیانگ حضور داشتند. بازی ها بصورت حذفی برگزار […]