دانلود بازی نیمه پایانی اوپن چین

XuXin

در بازی نیمه پایانی اوپن چین ژو ژین در برابر ژانگ جیکه قرار گرفت هر دو بازیکن در اوج آمادگی قرار داشتند. و شاید بتوان گفت تنیس روی میز با چنین بازیکنانی و پیشرفتی که در حال رخ دادن است , رو بسوی آینده ای (از نقطه نظر نحوه بازی) فرای آن چیزی که تا […]