قهرمانی ژوژین در اوپن چین

zhang_jike

در ادامه رقابت های پروتور چین در  اولین دور بازی دیروز میتوان به باخت ما لین به OH Sangeun با نتیجه ۴ بر ۲ و برد مالونگ در برابر نیوا کوکی  با نتیجه ۴ بر ۲ اشاره نمود . اما  در دور یک چهارم بازی ها مهمترین نتایج بشرح زیر بوده است: ما لونگ ۴ بر […]