آخرین نبرد بزرگان تنیس روی میز در سال ۲۰۱۵

میزوتانی

۱۰الی ۱۳ دسامبر لیسبون پرتغال میزبان آخرین نبرد بزرگان تنیس روی میز در سال ۲۰۱۵ خواهد بود. ITTF World Tour Grand Final امسال از امروز با رقابت‌های حساس و دیدنی در رده‌های انفرادی مردان، انفرادی زنان، دوبل مردان، دوبل زنان و زیر ۲۱ ساله‌های دختران و پسران برگزار خواهد شد. در مجموع در این رقابت‌ها […]