نظر لیوگولیانگ در باره مالونگ و شوشین بعد از جام جهانی

لیو گولیانگ

چین سالهایت به عنوان قدرت اول دنیای تنیس روی میز مطرح است و بازیکنان دیگر کشور ها به عنوان تهدیدی نه انچنان جدی برای انها به حساب می امدند توزیع مدالی این رشته در سالهای دور و نزدیک خصوصا بعد از سال 2000 گواه این مدعاست. بعد از سال 2000 تنها غیرچینی ای که موفق […]