قهرمانی چینی ها در مسابقات تیمی مردان و زنان

پینگ پنگ بازی های آسیایی

مسابقات تیمی پینگ پنگ بازی های آسیایی اینچئون در سال ۲۰۱۴ به پایان رسید. در بازی های تیمی مردان چین و کره جنوبی در مرحله فینال حضور داشتند و در بازی های زنان، چین و ژاپن به فینال رسیده بودند. در مرحله نیمه نهایی زنان، چین ۳ بر ۰ از سد کره شمالی گذشته بود […]