هفت مرحله برای کسب مهارت در یک مهارت تنیس روی میز (بخش اول)

193_005-(3)-resize

هفت مرحله برای کسب مهارت در یک مهارت تنیس روی میز (بخش اول)

تمرین با چند میز!

RyuSeungMin

همواره یکی از اساسی ترین معضلات بازیکنان تنیس روی میز تقویت فوت ورک آنها در هنگام بازی و رسیدن به توپ می باشد . تمرین های متعددی برای رفع این نقص وجود دارد، همواره این موضوع را بیاد داشته باشید که حرکات بسیار زیاد و بسیار کم در پشت میز شما را دچار مشکل خواهد […]