ژانگ جیکه، همچنان در بام جهان

Zhang Jike

در ماه اکتبر میلادی با اتمام بازی ورد کاپ ۲۰۱۲ در لیورپول، دیروز فدراسیون جهانی پینگ پنگ ،رنکینگ ماه جدید خود را اعلام داشت بدین طرق همچنان ژانگ جیکه در رتبه اول جای دارد. 20 نفر برتر رنکینگ مردان بشرح زیر می باشند: Rank Name Assoc. 1 (<<) 2951 ZHANG Jike CHN 2 (<<) 2921 […]

رنکینگ ماه سپتامبر ۲۰۱۲

501b2bdf85b34_zhang jike wang hao

طبق معمول در اوایل هر ماه رنکینگ فدراسیون جهانی اعلام گشت، که دستخوش تغییرات چندانی نبوده است. در این رنکینگ ، همچنان ژانگ جیکه با موفقیت هایی که کسب کرده است در جایگاه اول قرار دارد و بعد از او مالونگ،ژو ژین و وانگ هائو بترتیب در جایگاه های دوم الی چهارم جای دارند همچنین […]