ستارهای تنیس روی میز در ITTF STAR AWARDS

ittf star awards

فدراسیون تنیس روی میز در سال 2013 ابتکار جالبی به خرج داد و در این سال تصمیم به برپایی مراسمی با عنوان ITTF STAR AWARDS گرفت. در این مراسم در هفت بخش جوایزی اهدا شد.مراسم سال 2013 در ژانویه 2014 یعنی اولین ماه میلادی سال 2014 برگزار شد ولی تاریخ دورهای بعد مراسم یعنی 2014 […]