انتقام از نوع نزدیک (قهرمانی میزوتانی در اوپن اسلونی)

جو سو هیوک

جو سو هیوک بار دیگر در برابر میزوتانی قرار گرفت ولی این بار نتوانست او را شکست دهد و جون میزوتانی توانست با شکست نزدیک جو با نتیجه ۴ بر ۳ به بازی فینال اوپن اسلونی برسد و در بازی فینال با شکست چانگ مقام قهرمانی را کسب کند. اوپن اسلونی در بخش‌های مردان، زنان، […]