قهرمانی Ma Long در اوپن اتریش

در ادامه رقابت های اوپن اتریش در مرحله نیمه پایانی ما لونگ توانست با نتیجه ۴ بر ۳ زو زین را شکت دهد از آن سو ژانگ جیکه جوان با نتیجه ۴ بر ۰ ما لین را مغلوب ساخت تا ما لونگ و ژانگ جیکه به فینال برسند در بازی فینال ما لونگ در یک […]

رسیدن بازیکنان چینی به مرحله نیمه پایانی اوپن اتریش

در ادامه رقابت های اوپن اتریش تمامی رقبا حذف شدند و چینی ها به مرحله نیمه پایانی راه یافتند در مرحله سوم رقابت ها : در مهمترین بازی ها مالونگ ۴ بر ۰ BAUM Patrick را شکست داد ژانگ جیکه ۴ بر ۲ باستین اشتگر را برد اکچاروف ۴ بر ۰ از میزوتانی باخت و در […]

برگزاری اوپن در قلب اروپا

در ادامه بازی های اوپن در سراسر جهان اینبار در اتریش بازی های اوپن در تاریخ ۲۱ تا ۲۵ سپتامبر برگزار میگردد این بازی ها با حضور بزرگان چینی و تنی چند از بازی کنان مطرح اروپایی در جریان است در بازی های انفرادی که دو دور اول آن برگزار شده است مهم ترین اتفاق […]