دانلود یک بازی دیدنی از انتخابی المپیک در آسیا

نیوا کوکی

مسابقاتی برای انتخابی المپیک در آسیا برگزار شده است که از ایران نیز نیما عالیمان در مسابقات شرکت کرده و بعد از بالا آمدن از مرحله گروهی در اولین بازی مرحله نهایی به روی سونگ مین,قهرمان المویک برخورده و بازی را ۴ بر ۱ واگذار نمود تا از رسیدن به المپیک باز ماند.بدین ترتیب می […]