تور جهانی لهستان و حضور چند تن از بازیکنان ایرانی

big-pic-546308172349

بازی های تور جهانی لهستان با حضور بازیکنان ایرانی از جمله نوشاد عالمیان و نیما عالمیان و طاهر خانی و جمعی از بازیکنان مطرح جهان در حال برگزاری می باشد