از کات زدن بپرهیزید!

forehand-push-table-tennis-coaching

کات زدن در تنیس روی میز یکی از تکنیک های مهم این رشته ورزشی است. شما باید قادر باشید که این تکنیک را بدرستی اجرا کنید زیرا بسیار از این تکنیک خصوصا در ابتدای بازی استفاده خواهید کرد. بسیاری از سرویس هایی که توسط بازیکنان زده می شود با پیچ زیری و کوتاه هستند که […]

تمرین تنیس روی میز: شماره چهار

تمرین تنیس روی میز

در گذشته مطالبی با عنوان تمرین تنیس روی میز در سایت قرار داده بودم. سه مطلب بود که از لینک های رو بروی به آن ها دسترسی خواهید داشت: شماره یک، شماره دو و شماره سه. امروز نیز یک تمرین تنیس روی میز (drill) دیگر برای شما آماده کرده‌ام. اگرچه که سرویس‌هایی که دو بار […]

دانلود یک ویدئوی آموزشی تنیس روی میز

Waldner2

حتما وقتی صحبت از بلاک کردن به میان می‌آید بسیاری از ما بیاد بلاک های بی نظیر اسطوره‌ی تنیس روی میز خواهیم افتاد. امروز یک ویدئو از پینگ اسکیلز آماده کرده ایم که در آن نحوه دفاع ضربات های لوپ را به سه شیوه می آموزد: بلوک ساده، پانچ کردن و جواب دادن با پیچ […]

در تنیس روی میز با هدف تمرین کنید

wang-liqin-ittf

شما می توانید هر جلسه به تمرین بروید یکسری از drill های مورد نیاز خود را انجام دهید و از تنیس روی میز لذت ببرید، پس از مدتی به گذشته می نگرید و خواهید دید که کمی پیشرفت داشته اید ولی می توانستید خیلی بیشتر پیشرفت کنید. مشکل کجاست ؟ آیا برای خود اهدافی را […]

هفت مرحله برای کسب مهارت در یک مهارت تنیس روی میز (بخش اول)

193_005-(3)-resize

هفت مرحله برای کسب مهارت در یک مهارت تنیس روی میز (بخش اول)

کیفیت در برابر کمیت – برای تمرینات خود برنامه ریزی کنید

79_0

باید برای تمرینات خود در تنیس روی میز برنامه ریزی نمایید، تمرینات مختلفی را برای ضعف های خود طراحی کنید و با حریفان متفاوتی روبرو گردید

هنر قاطع بودن در تنیس روی میز

Maze3_2_10

قاطع بودن در اجرای ضربات تنیس روی میز و تکنیک های آن جز هنرهایی است که تعداد کمی از بازیکنان آن را دارند، مردد بودن در اجرای ضربات و تکنیک ها نتایج به مراتب بدتری را از قاطع بودن در اکثریت مواقع به بار می آورد