تمرین تنیس روی میز: شماره چهار

در گذشته مطالبی با عنوان تمرین تنیس روی میز در سایت قرار داده بودم. سه مطلب بود که از لینک های رو بروی به آن ها دسترسی خواهید داشت: شماره یک، شماره دو و شماره سه. امروز نیز یک تمرین تنیس روی میز (drill) دیگر برای شما آماده کرده‌ام.

اگرچه که سرویس‌هایی که دو بار در زمین حریف به زمین بخورند، سرویس‌هایی هستند که توسط اکثر بازیکنان حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما گاهی زدن یک سرویس بلند، حریف را مجبور به زدن یک لوپ ضعیف در بازی می‌کند که این عمل شما در موقعیت ضد حمله با یک counterloop قرار می‌دهد و با توجه به توپ ضعیفی که به سمت شما می‌آید، می توانید ضد حمله سهمگینی را در توپ سوم اجرا کنید.

تمرین تنیس روی میز
تمرین تنیس روی میز

نحوه اجرا: بازیکن A یک سرویس سریع بلند میزند( که بایست حداکثر در ۱۵ سانتیمتری انتهای میز حریف اثابت نماید).  سپس بازیکن B با یک لوپ توپ را به فورهند بازیکن A خواهد فرستاد. بازیکن شماره A بایست با ضد حمله بازی را ادامه دهد، منظور از ضد حمله در اینجا همان لوپ در مقابل لوپ بازیکن B می باشد. در واقع اگر بازیکن لوپ بزند، سپس بازیکن مقابل نیز با لوپ جواب ضربه او را بدهد به این ضربه counter loop می گویند. پس بازیکن A با یک counter loop توپ را به هر جایی که می‌خواهد روانه خواهد کرد و سپس رالی ادامه پیدا می‌کند.

سرویس بلند برای غافلگیری حریف مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعث می‌شود که از موقعیت خود خارج شود و یا برای رسیدن به توپ بدنش را کش بیاورد. همچنین چون توپ در انتهای زمین است ممکن است بازیکن حریف دچار تردید شود که آیا توپ دو بار به میز خواهد خورد و یا یک بار. بنابراین ممکن است بازیکن حریف دچار دستپاچگی گردد و در نهایت موجب حمله ضعیف حریف می گردد که شما با counter loop قوی میتوانید پوئن را بدست آورید.

فواید این تمرین

بازیکن A:

  • تمرین سرویس بلند با پیچ‌های مختلف که در انتهای میز به میز اثابت کند.
  • تمرین counterloop برای بازیکن شماره A
  • تمرین تصمیم گرفتن در زمان counterloop که توپ را به کجای میز روانه کند تا کنترل پوئن را در اختیار خود بگیرد.
  • یادگیری این مورد که حمله حریف باعث دفاعی بازی کردن او نمی‌گردد. بلکه حمله ضعیف حریف موقعیتی است برای حمله سنگین او

بازیکن B:

  • تمرین پاسخ سرویس به بهترین حالت، او باید سعی نماید که لوپ‌هایش ضعیف نباشد و کار را برای ضد حمله بازیکن A سخت نماید.
  • شانس تصمیم گیری در مورد اینکه با توجه به counterloop حریف بازی را دفاعی ادامه دهد و یا به حالت حمله بماند. این تمرین در شرایط مسابقه بسیار به شما کمک خواهد کرد، زیرا بایست تحت فشار تصمیم گیری کنید.

ترجمه و تلخیص: TTHistory.com

Comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *