هنر قاطع بودن در تنیس روی میز

بار ها پیش آمده که شما در تشخیص پیچ توپ مشکل داشته اید و یا در تصمیم گیری برای ضربه ای که قصد دارید اجرا کنید، مردد هستید. اشتباه برخی بازیکنان در این گونه مواقع این است که با عدم اطمینانی به تصمیم خود و دست پاچگی و مکث بیش از حد فرصت یک ضربه کامل را از خود می گیرند و حتی در صورت درست بودن تصمیم نهاییشان، همچنان توپی که به میز حریف میرود دارای قدرت و شرایط مناسب نیست و این فرصت را برای حریف ایجاد می نماید تا براحتی از شما امتیاز بگیرد. همین امر باعث می گردد که حریف شما از این نقطه ضعف شما براحتی استفاده کند و از شما امتیاز بگیرد. شما باید تصمیم بگیرید و به تصمیم خود اطمینان کنید، ضربه ای را که قصد اجرای آن را دارید با قاطعیت تمام و به بهترین نحوی که می توانید اجرا کنید. اجرای چنین ضربه ای دو نتیجه در پی خواهد داشت، نتیجه اول این است که تصمیم شما درست بوده است و کار را برای حریف خود سخت نموده‌اید و حالت دوم زمانی است که تصمیم اشتباه گرفتید، در مورد حالت دوم بعد از بازی فرصت ارزیابی و رفع اشکال دارید، ولی همیشه بدانید که قطعیت در تصمیم چیزی است که باعث خواهد شد ضربات شما دقیق، حساب شده و محکم به هدف مورد نظر شما برسند. در واقع یک ضربه خوب از یک تصمیم قاطع در جهت اجرای آن نشئت می گیرد و نه یک تردید و دودلی در اجرای ضربه….

پس در اجرای ضربات خود مصمم، قاطع و محکم باشید تا نتیجه بهتری کسب کنید.

Comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *